صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96


ریاست

 ریاست فعلی

  

 

 نام و نام خانوادگی:
کوروش قادری
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 تلفن:
۰۳۴-۳۱۳۲۲۶۶۷
 پست الکترونیکی:
kouroshqaderi@uk.ac.ir
  

 ریاست سابق

 
 نام و نام خانوادگی:

کریمی

 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

 پست الکترونیکی:
 
  نام و نام خانوادگی:
رحیم پور
رتبه علمی:

آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:

پست الکترونیکی:نام و نام خانوادگی:

ابراهیمی

رتبه علمی:

آخرین مدرک تحصیلی:
دكترا
مدت تصدی:

پست الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی:

صمدی

رتبه علمی:

آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:

پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی:

بارانی

رتبه علمی:

آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:

پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی:
خانجانی
رتبه علمی:

آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
مدت تصدی:

پست الکترونیکی:

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.