صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96


اعضای هئیت علمی


محمد مهدی احمدی
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی : دینامیک رودخانه
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/moahmadi1
پست الکترونیکی: 
ahmadi_mm@uk.ac.ir
تلفن :31322663-034
 

بهرام بختیاری
استادیار
دکترا

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/babakhtiari
پست الکترونیکی: 
Drbakhtiari@uk.ac.ir
تلفن:31322664-034

 

مرضیه ثمره هاشمی
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/samareh
پست الکترونیکی : samare@uk.ac.ir
تلفن :31322662-034
 

محمدباقر رهنما
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی : آب زیرزمینی
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/mrahnama
پست الکترونیکی :
mbr@uk.ac.ir
تلفن : 31322665-034
 

عباس رضایی استخروییه
استادیار
دکترا 
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/rezaei
پست الکترونیکی
: rezaei@uk.ac.ir
تلفن : 31322664-034
 

مجید رحیم پور
دانشیار
دکترا

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/marahimpour 
پست الکترونیکی:
rahimpour@uk.ac.ir
تلفن :31322612-034

 

نسرین سیاری
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال :
پست الکترونیکی
: na.sa@uk.ac.ir
تلفن :

 

محمد ذونعمت کرمانی
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :http://academicstaff.uk.ac.ir/zounemat
پست الکترونیکی: 
zounemat@uk.ac.ir
تلفن :

 

کوروش قادری
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/kqaderi
پست الکترونیکی: 
 kouroshqaderi@uk.ac.ir
تلفن : 31322667-034

 

سودابه گلستانی کرمانی
استادیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/golestani
پست الکترونیکی:
  s.golestani@uk.ac.ir
تلفن :31322662-034

 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.